Familia agurgarriak:

Ikastetxearen “Antolaketa eta Jarduera Araudian” gehitu den puntu berri baten
inguruan informatzeko idazten dizuegu.

Gero eta gehiago dira ikastetxera telefono mugikorrak eta “Smart” erlojuak ekartzen
dituzten ikasleak. Hori dela eta, 2019ko urriaren 30ean deitutako Eskola Organo
Gorenaren bilkuran horien erabilera arautu eta honakoa jasotzea adostu zen:

“Debekatuta dago ikasleek Smartwatchak, telefono mugikorrak eta tabletak
ikastetxera ekartzea. Salbuespen gisa, eta familiak idatziz justifikatzen badu,
aparatua ITZALITA ekarri ahal izango da. Kasu horretan, idazkaritzan utzi beharko da

Eskolan sartu bezain laster eta bertan gordeko da ikaslea ikastetxetik irten arte.
Horrela ba, Eskolako eraikuntza barruan, ikasleek ezin izango dituzte mota horretako
gailuak erabili, irakasleak curriculumean jasotakoaren arabera, jardueraren bat
egiteko eskatzen ez badu behintzat.

Irakasleak arduratuko dira, beraz, ikastetxe barruan argazkiak atera eta bideo
grabazioak egiteaz. Dokumentazio hori ikastetxearen webgunera edo/eta blogetara
igoko da, irudi-baimenak kontuan izanda.

Familiek ezin izango dute eskola eraikin barruan bideorik grabatu ezta argazkirik
atera ere. Halere, salbuespen gisa, honako kasuetan baimena izango dute kamerak
erabiltzeko: aretoan, eskolako atarietan eta kiroldegian egiten diren emanaldietan.

Erabaki honekin bat egingo duzuelakoan,

Zuzendaritza

                                                        ———————-

Estimadas familias:

En el “Reglamento de Organización y Funcionamiento” del centro, hemos añadido un
nuevo apartado y os queremos informar de ello:

Cada vez son más los alumnos y alumnas que vienen a la escuela con teléfono móvil o
con relojes Smart. Por ello, en la convocatoria de “Órgano Máximo de Representación”
del 30 de octubre de 2019, se acordó el reglamento para el uso de estos dispositivos y
se recogió en acta lo siguiente:

“Está totalmente prohibido que los alumnos y alumnas traigan al centro, teléfonos
móviles, relojes Smart o tablets, excepto los alumnos que sus padres justifiquen
mediante un escrito la necesidad de alguno de esos dispositivos. En este caso, lo
traerán APAGADO y lo tendrán que entregar en secretaría. Se guardará hasta que el
alumno salga del centro.

Dentro de la Escuela, los alumnos y alumnas no podrán hacer uso de estos
dispositivos, salvo con fines educativos, tengan que hacer una actividad que necesite
alguno de estos objetos.

Los profesores serán los encargados de hacer fotografías o grabaciones de video.
Esta documentación se subirá a la página web o blogs, siempre respetando los
derechos de imagen de nuestros alumnos y alumnas.
Las familias no podrán hacer grabaciones de video ni sacar fotografías dentro de la
Escuela, excepto en las actuaciones del salón de actos, patios escolares y
polideportivo.

Atentamente,

Zuzendaritza

Partekatu:
Instagram